POD STROMEČKY

Vojtěch Horálek, Peter Bartoš, Josef Váchal, Jiří Sopko

Úvodní strana » archiv » Pod stromečky Horálek Bartoš Váchal Sopko

V tematické výstavě POD STROMEČKY, k flóře, fauně a putování představujeme díla čtyř výtvarníků:

 

Vojtěch Horálek (*1983)

Peter Bartoš (*1938)

Josef Váchal (*1884+1969)

Jiří Sopko (*1942)

 

Výstavu otevíráme před vánoci, ale prozatím bez vernisáže, na které se snad shledáme společně v lednu, v novém roce. 

 

Těžištěm je tvorba Vojty Horálka, který se představí pomalovanými objekty, které slouží jako vybavení umělce – poutníka. Asi nejznámější poutník v českém umění Josef Váchal upozorňoval již v 30. letech minulého století na destrukci přírody a v portrétu Sv. Františka z Assisi k ní vytvořil svůj záchranný protipól. V tomto duchu péče a obnovy, můžeme číst i projekt slovenského konceptualisty Petra Bartoša, který vytvářel projekt zoologické zahrady v Bratislavě, vnímaný mimo jiné jako starozákonní, aktualizovanou Archu. Na závěr ještě překvapí Jiří Sopko nezvykle gestickým rukopisem, vichřicemi unavených stromů.

text: Dušan Brozman, kurátor výstavy

Pod stromečky