Alej Karla Půlpána

Úvodní strana » projekty » alej Karla Půlpána

Kus veřejné zeleně mezi ulicí Rybalkova a zdí parku Grébovka.

 

Klíčení 1. sousedská akce v Aleji

Obrození 2. sousedská akce v Aleji

 

Tradičně se toto místo nazývalo "Na Borovance" a lemovala ho ulice Boleslava Jablonského, po válce přejmenována na Rybalkovu (podle maršála sovětských tankových vojsk).

 

Nevíme, jestli se někdy ulici vrátí její původní název, ale v průběhu let vznikla v trávě alej, kterou bychom rádi zachovali a nazvali ji alejí Karla Půlpána. 

 

Zelení se po svém zabývala i minulá radnice Prahy 10, když schválila projekt revitalizace, který stavěl na kontrastu s vedlejším parkem zdůrazněním "městskosti" prostoru zrušením travnatých ploch. Ke zmíněnému "zdůraznění" zatím ještě nedošlo, ale místo si určitě zaslouží rozumnou péči.

Plácek s alejí končí na horizontu, pod nímž je bujný svah, se kterým se chystají vypořádat, v rámci zimního semestru, studenti atelieru architektury a urbanismu ČVUT. Těšíme se na zajímavý projekt další nevyhnutelné zástavby.


Boleslav Jablonský,

vlastním jménem Karel Tupý, řádovým jménem Karel Eugen Tupý, byl český obrozenecký básník, katolický kněz a národní buditel, současník Karla Sladkovského. Proslul hluboce procítěnými milostnými a vlasteneckými básněmi a jeho dílo patří k počátkům romantismu v české literatuře.

 

Karel Půlpán

byl český dělnicko-anarchistický spisovatel a novinář. Narodil se ve Vídni. Svou matku ani nepoznal. Mladičká služka svěřila své dítě do péče jedné rakouské obce. V 6 letech se přestěhoval k prarodičům do Rybitví, ale děda, živící se flašinetem, dceru proklel a na chlapce se ani nepodíval. Pásl krávy a později pracoval na šachtě Ida ve Svatoňovicích. Na čas odjel zpět do Vídně, hledat matku. Matku nenašel ale s pomocí krajanského spolku se vyučil truhlářem.

 

V jednadvaceti letech (1906) odešel do Prahy a začal psát do Českého slova. V roce 1908 vydal knížku povídek "Bez plachet". Začal také vydávat časopis "Nový člověk" s dětskou přílohou "Klíčení". Když v devětadvaceti letech zemřel (1914) na tuberkulózu, napsal o něm F. X. Šalda, že jeho obsáhlé dílo patřilo mezi to nejlepší v dělnické literatuře.

Říkali mu "český Gorký" a byl pohřben ve Vršovicích.

Alej Karla Půlpána léto 2020

 

 

hrob Karla Půlpána na Vršovickém hřbitově