ateliéR

Letní výtvarné dílny

 

Výtvarně zaměřených pět dní pro děti ve věku od pěti do dvanácti let.

Dílny proběhnou v prostoru galerie

a přilehlé Aleji Karla Půlpána.

Budeme se společně věnovat tradičním výtvarným technikám, malování, kreslení a grafice. Vyzkoušíme si i výtvarné experimentování - uměleckou laboratoř, zajímají nás i vztahy mezi uměním a vědou, uměním a námi samotnými, uměním a současným světem s jeho nabídkou nejrůznějších forem, materiálů a nepřeberným množstvím námětů.

Nezapomeneme jeden celý den věnovat ekologii, recyklaci prozkoumáme jako inspirativní metodu vedoucí k výtvarnému dílu.

 

Závěrem výtvarných dílen bude společná výstava v prostoru galerie.

 

termín:

3. 8. - 7. 8. nebo 10. 8. - 14. 8. 2020

 

Kontakt:

Mirka Vitásková

mirka.vitaskova@email.cz

723 475 605


Petra Melecká

meleckapetra@gmail.com

734 796 287

 

program:

pondělí: téma KRESBA
kresba současného zátiší s tématem
kresba jedním tahem
portrét umělce - pastel


úterý: téma POHYB a PROSTOR
kresba vlastním pohybem těla
fáze pohybu dle předlohy - monotyp
výtvarný experiment - kresba pohybem hraček
pohyblivá plastika


středa: MALBA
akvarel - malování rostlin venku
malba figurativního námětu podle předlohy


čtvrtek: UMĚNÍ a VĚDA
matematika v umění - proporce, pravidelnost
přírodní zákony a zajímavosti v umění
malování a kreslení pomocí pendula a spirografu
hra se světlem - přenesený obraz


pátek: EKODEN
během célého týdne sbírání knihovny materiálů
výtvarná laboratoř - vnik plastitiky z recyklovaných materiálů
tvorba asambláže a její tisk.


Na letní dílny navážeme výtvarnými  kurzy pro děti i širší veřejnost.

 

Kurzy budou probíhat přímo v prostoru galerie  pod vedením zkušené lektorky Mirky Vitáskové. Vystudovala ateliér maby na Fakultě Umění v Ostravě a působila jako lektorka v galerii Villa Pellé v Praze, v Kreslírně na pražské Letné a naposledy v ateliéru Kroužek na Žižkově. Vedle výtvarné tvorby se věnuje i knihařským technikám a vázání sešitů s vlastními motivy (pod značkou Tlfw).

ukázka z dříve realizovaných dílen atliéRu:

 

Věnujeme se společně malbě, kresbě i prostorové tvorbě. Návštěvníci se seznámí s tradičními výtvarnými technikami, naučí se možnosti kresby a malby, modelování prostoru, kompozici obrazu, citu pro barvy, práci s linií i plochou obrazu.

 

ukázka z tvorby ateliéRu

 

Učíme se lépe odpozorovat skutečnost, kterou zobrazujeme, všímat si souvislostí i detailů a pochopit je. Seznamujeme účastníky i s pojmy jako je abstrakce, stylizace apod. a povídáme si o historických i moderních výtvarných stylech. Zapojujeme vlastní osobitost a fantazii..

 

mobil z tvorby atelieRu

 

V průběhu semestru střídáme témata i techniky.

U výtvarných technik a výtvarného vyjádření nás zajímá celá šířka možností, i kombinování technik, rádi se věnujeme i experimentu, výtvarným projektům. Občas se náš ateliér změní ve výtvarnou laboratoř. V malbě a kresbě se inspirujeme v historii umění, zejména ale v moderním malířství, seznamujeme děti i s díly a osobnostmi současných umělců. Pracujeme podle předlohy, stavíme zátiší, malujeme neživé předměty i obyčejné věci denní potřeby apod. Projdeme různá témata a náměty. Věnujeme se oblastem, které nás ovlivňují, dějům a scenériím které nás obklopují a dostáváme se k lidem, člověku a jeho životu. Zařazujeme dále i tvoření více užité, dětmi tak oblíbené „vyrábění“, kde rozvíjíme zručnost a schopnost vymýšlet při procesu i vlastní postupy. Ovlivňuje nás i aktuální dění nejen na výtvarné scéně. Výtvarné umění a jeho přesahy, např. propojení se sociální oblastí, přírodou, ekologií, možnost komunikace a návaznosti na další umělecká vyjádření - hudba, literatura, pohyb, akce…